Zamówienia publiczne IPO

Data ogłoszenia
Pliki do pobrania
Ogłoszenia
Charakterystyka
Wynik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
29.08.2018 SIWZ Dostawa aparatu do dynamicznej analizy mechanicznej (DMA) przetarg nieograniczony

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT
wynik ogłoszenie
12.06.2018 SIWZ

Dostawa zestawu do destylacji cienkowarstwowej dla IPO w Warszawie

przetarg nieograniczony

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT
wynik ogłoszenie
05.03.2018 SIWZ 
Zmiana SIWZ !!!

pytania i odpowiedzi
Dostawa dwóch samochodów osobowych w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu
Nowe ogłoszenie!!!
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia !!!
przetarg nieograniczony

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT
unieważnienie  
06.02.2018 uzupełnienie ogłoszenia Usługa fizyczna osób i mienia w oddziale IPO Krupski młyn

zamówienie z wolnej ręki

- ogłoszenie
29.01.2018

SIWZ
pytania i odpowiedzi

Dostawa dwóch samochodów osobowych
w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu

przetarg nieograniczony

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

unieważnienie  
15.12.2017 SIWZ

Dostawa wyparki laboratoryjnej

przetarg 
nieograniczony

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

wynik ogłoszenie
09.11.2017 SIWZ 

!! ZMIANA TERMINU !!
Dostawa wyparki cienkowarswtowej
przetarg 
nieograniczony
unieważnienie  
16.08.2017
przetarg 
nieograniczony

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

12.04.2017 SIWZ
Program Funkcjonalno-Użytkowy
Wykonanie robót termomodernizacyjnych
budynku Instytutu Przemysłu Organicznego


przetarg 
nieograniczony

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

wynik ogłoszenie
12.01.2017 - Zestaw do ekstrakcji ciecz
-ciecz kwasu mlekowego


ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
zamówienie 
z wolnej ręki
  ogłoszenie
13.12.2016 SIWZ Dostawa chromatografu gazowego

przetarg 
nieograniczony
Informacja o treści złożonych ofert
Zawiadomienie o wyborze
ogłoszenie
26.07.2016-Dostawa surowców do syntezy chemicznejzamówienie 
z wolnej ręki
 ogłoszenie
19.07.2016SIWZZestaw do ekstrakcji ciecz
-ciecz kwasu mlekowego
przetarg 
nieograniczony
postępowanie unieważnione 
29.06.2016SIWZZestaw do ekstrakcji ciecz
-ciecz kwasu mlekowego
przetarg 
nieograniczony
postępowanie unieważnione 
03.06.2016SIWZ 
ZMIANA SIWZ
Dostawa chromatografu cieczowego 
oraz chromatografu gazowego
przetarg 
nieograniczony
wynikogłoszenie
13.04.2016SIWZ
pytania i odpowiedzi
Dostawa surowców do syntezy chemicznejprzetarg 
nieograniczony
wynikogłoszenie
23.03.2016SIWZ
pytania i odpowiedzi
Dostawa chromatografu cieczowego 
oraz chromatografu gazowego
przetarg 
nieograniczony
wynik 
14.03.2016SIWZDostawa zestawu urządzeń 
do prowadzenia procesów hodowlanych
przetarg 
nieograniczony
wynikogłoszenie
09.06.2015SIWZDostawa analizatora wielkości cząsteczekprzetarg 
nieograniczony
wynikogłoszenie
14.01.2015

SIWZ
- Uzupełnienie SIWZ (19.01.15)
pytania i odpowiedzi (30.01.15)
- Uzupełnienie SIWZ (02.02.15)
pytania i odpowiedzi (03.02.15)

Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznegoprzetarg nieograniczonywynikogłoszenie