Zamówienia publiczne IPO

08.06.2018 Zaproszenie do złożenia oferty wstępnej w postępowaniu na dostawę cyfrowej centrali telefonicznej (+załącznik)  
22.05.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu na wycięcie i prześwietlenie drzew na terenie IPO

WYNIK

 
04.05.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu na zaprojektowanie i wykonanie stanowiska badawczego (+załączniki)

WYNIK

 
13.04.2018

Zaproszenie do złożenia oferty wstępnej w postępowaniu na zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego typu kombi w formie leasingu

Pytania i odpowiedzi 

WYNIK

 
15.03.2018

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania Raportu oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji pn.: Opracowanie w skali półtechnicznej technologii ciągłej produkcji merkaptanu perchlorometylowego (PCMM)

Załacznik 1
Załącznik 2

WYNIK

25.01.2018

Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji konferencji

Uzupełnienie zapytania

WYNIK

 
15.01.2018

Zapytanie ofertowe na medycynę pracy i dodatkową opiekę medyczną 

WYNIK

 
22.09.2017

Zapytanie ofertowe na wykonanie przylącza linii kablowych SN i nN w Krupskim Młynie

WYNIK

 
21.09.2017
ZMIANA TERMINU

Zapytanie ofertowe na dostawę komory klimatycznej

Załacznik 1 i 2

WYNIK

 
06.09.2017

Zapytanie ofertowe na dostawę kontenerowej stacji transformatorowej

Załacznik 1
Załącznik 2

WYNIK

 
18.08.2017

Zapytanie ofertowe na zakup wyparki próżniowej

Załacznik 1
Załącznik 2

WYNIK

20.07.2017

Zapytanie ofertowe na zakup kolumn do chromatografii cieczowej

Formularz cenowy

WYNIK

 
28.04.2017

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

WYNIK

24.03.2017 Zapytanie ofertowe na dostawę 2-ch zestawów pomp perystaltycznych
WYNIK
24.03.2017 Zapytanie ofertowe na adaptację pomieszczenia
WYNIK
 
24.03.2017 Zapytanie ofertowe na dostawę chillera
WYNIK
23.01.2017 g. 15:00 Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji konferencji